Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Terapeuta SI

 • Wakacje
wakacyjne zabawy
 • kids
Modulacja sensoryczna
 • wzrok
układ wzrokowy
 • smak
Układ smakowy
 • weech
Układ węchowy
 • Słuch
Układ słuchowy
 • Dotyk
Układ dotykowy
 • czucie głębokie
Układ proprioceptywny
 • równowaga
Układ przedsionkowy
 • integracja sensoryczna
 • SI
 • SI