Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Historia przedszkola

HISTORIA PRZEDSZKOLA:

 

 • W październiku 1986 roku po raz pierwszy przyjęto dzieci do Publicznego Przedszkola nr 5.
 • W roku 1997 Rada Pedagogiczna uchwaliła nazwę przedszkola ,,Bajkowy Świat”.
 • Od roku 2002 hymnem naszego przedszkola stała się piosenka ,,Witajcie w naszej bajce”.
 • W roku 2003 otrzymaliśmy Certyfikat ,,Partnerskie Przedszkole”.
 • W 2007r powstała grupa integracyjna jako odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych  z naszego miasta a także z inicjatywy nauczycieli, którzy pragnęli, żeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymały wszechstronną pomoc także ze strony wielu specjalistów. Mamy oprócz logopedy, psychologa, rehabilitanta, muzykoterapeutę i pedagogów specjalnych.
 • W roku 2007został zatwierdzony program innowacji pedagogicznej ,,Po prostu razem – integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w przedszkolu”.
 • W związku z tym wyremontowaliśmy sale i łazienki, wykonano podjazdy. Przedszkole stało się wszechstronnie przygotowane i przystosowane do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Stało się bardziej przyjemne, jasne i wesołe z bajecznie kolorowymi ścianami i meblami.
 • W roku 2009 została utworzona druga grupa integracyjna.
 • W 2011 r powstał dziewiąty oddział.
 • W 2012 r powstał dziesiąty oddział.
 • W 2017 r utworzono 12 oddziałów.