Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Psycholog

Umiejętności dziecka w sferze emocjonalno – społecznej

 

 

Dziecko 3 letnie

 

- sygnalizuje potrzeby fizjologiczne;

- samodzielnie je;

-potrafi założyć niektóre części garderoby jak np. buty czy luźne spodnie;

- potrafi samo zorganizować sobie zabawę, na krótką chwilę;

- zaczyna dzielić się zabawkami;

- zaczyna rozumieć zasady społeczne, pozwalające mu funkcjonować w grupie;

- zaczyna przeżywać do tej pory raczej nieznane emocje jak poczucie wstydu, zakłopotanie, poczucie winy.

 

Dziecko 4 letnie

 

- potrafi się rozebrać i założyć niektóre części garderoby;

- posługuje się łyżką i widelcem;

- staje się bardziej ruchliwe;

- pojawia się zdolność do reakcji odroczonych – dziecko zaczyna kontrolować wybuchy złości i żalu.

- potrafi zaczekać na swoją kolej;

- zaczyna rozumieć i przestrzegać zasad obowiązujących w grupie;

- prosi o pozwolenie, gdy chce bawić się zabawką kolegi;

- zaczyna uczestniczyć w zabawach tematycznych;

- dysponuje coraz większym zasobem słów do nazywania swoich uczuć.

 

Dziecko 5-6 letnie

 

- ubiera się samodzielnie, zapina guziki;

- wzrasta znaczenie autorytetu osób innych niż rodzice;

- lubi zabawy oparte na współzawodnictwie;

- potrafi wykonać złożone polecenie;

- potrafi słuchać gdy mówi ktoś inny;

- zabawa jest rozbudowana i zorganizowana w ciąg zdarzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak radzić sobie z agresją u dziecka?

 

 

Przyczyny agresji:

 

- niezaspokojenie potrzeb;

- zbyt wysokie wymagania w stosunku do dziecka;

- niskie poczucie wartości;

- poczucie niesprawiedliwości;

- pojawienie się nowego członka rodziny;

- poczucie odrzucenia;

- zbyt mało czasu poświęconego dziecku lub całkowity brak zainteresowania dzieckiem

- przemoc w rodzinie;

- zbyt ciasne ubranka, które krępują ruchy dziecka;

- traumatyczne wydarzenia;

- zaburzenia rozwojowe.

 

Sposoby radzenia sobie z agresją:

 

- NIE wolno reagować agresją na agresje!

- uczymy dziecko nazywania swoich emocji;

- wzmacniamy pozytywne zachowania dziecka;

- uczymy szacunku do drugiego człowieka;

- pokazujemy sposoby radzenia sobie ze złością;

- spędzamy z dzieckiem więcej czasu, rozmawiamy z nim;

- stawiamy jasne granice, jesteśmy konsekwentni;

- krytykujemy tylko i wyłącznie ZACHOWANIE dziecka. Nie kierujemy komunikatów typu „ Jesteś niegrzeczny”. Mówimy „ Nie podoba mi się Twoje zachowanie ponieważ…..”;

- Jesteśmy wzorem dla naszego dziecka, dlatego nie przejawiamy zachowań agresywnych;

- jeżeli dziecko dopuści się agresji to nakierowujemy je na zachowania prospołeczne zadając pytanie „ Jak myślisz, co czuł Twój kolega gdy go biłeś/aś?”, „ Czy chciałbyś doświadczyć takiego zachowania w stosunku do siebie?” itp.

- nigdy nie ignorujemy agresywnego zachowania dziecka;

- ograniczamy czas spędzany przed tv, tabletem, czy telefonem. Sprawdzamy treści jakie ogląda nasze dziecko;

- chwalimy je za pozytywne zachowania;

- zapewniamy dziecku wysiłek fizyczny;

- dostarczamy dziecku pozytywnych doświadczeń.

 

 

 

 

Kiedy szukać pomocy psychologicznej dla dziecka?

 

 

Sygnały ostrzegawcze:

- nie angażuje się w proste gry z regułami;

- utrzymuje słaby kontakt wzrokowy;

- nie mówi, lub nie używa mowy w celu komunikacji;

- nie potrafi odgrywać ról społecznych/ nie angażuje się w zabawy tematyczne z użyciem wyobraźni;

- nie bawi się z dziećmi/ nie wchodzi w interakcję z innymi osobami;

- układa zabawki w rzędy;

- ma trudności z koncentracją uwagi;

- ma ubogą mimikę i rzadko okazuje emocje;

- ma słabą zdolność naśladowania;

- prezentuje nieadekwatne i nasilone zachowania agresywne lub lękowe;

- przejawia stereotypowe zachowania i zabawy np. macha rączkami, kiwa się, używa przedmiotów nietypowych do zabawy;

-nie reaguje na swoje imię.

 

 

Rodzicu,

Jeżeli zaobserwowałeś u swojego dziecka choć część z wyżej wymienionych sygnałów ostrzegawczych, koniecznie zgłoś się do psychologa. Takie objawy mogą świadczyć o całościowych zaburzeniach rozwoju. 

 

 

 

  • piłeczki emocje

Piłeczka antystresowa

pomaga w regulacji napięcia mięśniowego, nerwowego i w wyciszeniu