Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Psycholog

Kiedy szukać pomocy psychologicznej dla dziecka?

 

 

Sygnały ostrzegawcze:

- nie angażuje się w proste gry z regułami;

- utrzymuje słaby kontakt wzrokowy;

- nie mówi, lub nie używa mowy w celu komunikacji;

- nie potrafi odgrywać ról społecznych/ nie angażuje się w zabawy tematyczne z użyciem wyobraźni;

- nie bawi się z dziećmi/ nie wchodzi w interakcję z innymi osobami;

- układa zabawki w rzędy;

- ma trudności z koncentracją uwagi;

- ma ubogą mimikę i rzadko okazuje emocje;

- ma słabą zdolność naśladowania;

- prezentuje nieadekwatne i nasilone zachowania agresywne lub lękowe;

- przejawia stereotypowe zachowania i zabawy np. macha rączkami, kiwa się, używa przedmiotów nietypowych do zabawy;

-nie reaguje na swoje imię.

 

 

Rodzicu,

Jeżeli zaobserwowałeś u swojego dziecka choć część z wyżej wymienionych sygnałów ostrzegawczych, koniecznie zgłoś się do psychologa. Takie objawy mogą świadczyć o całościowych zaburzeniach rozwoju. 

 

 

 

  • piłeczki emocje

Piłeczka antystresowa

pomaga w regulacji napięcia mięśniowego, nerwowego i w wyciszeniu