Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Laboratoria przyszłości

  • choinka z ozdobami 3d

Podsumowanie grudniowych działań realizowanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

W grudniu uczniowie naszej szkoły realizowali zajęcia przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Starsi uczniowie poznawali tajniki druku 3d, stworzyli i wydrukowali swoje pierwsze projekty oraz ozdoby świąteczne, którymi udekorowali choinkę.
  • uczniowie podczas programowania

Podsumowanie listopadowych działań realizowanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci
W listopadzie uczniowie naszej szkoły realizowali zajęcia przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Starsi uczniowie poznawali tajniki druku 3d i wydrukowali pomoce, które posłużą m.in. na lekcjach matematyki, biologii czy chemii. Młodsi uczniowie doskonalili umiejętności budowania i programowania modeli z klocków Lego Education Spike Prime i Essential.
  • uczniowie przentują wydruki 3d

Podsumowanie październikowych działań realizowanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci
W październiku uczniowie naszej szkoły realizowali zajęcia przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Na lekcjach biologii tworzyli i oglądali preparaty w nowych mikroskopach. Poza tym uczyli się m.in. o budowie komórki, mitozie czy układzie kostnym człowieka przy użyciu modeli 3d wydrukowanych na lekcjach informatyki.
  • Uczniowie budują pierwsze konstrukcje z klocków Lego Spike

Podsumowanie wrześniowych działań realizowanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości

We wrześniu uczniowie naszej szkoły zaczęli realizować zajęcia przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Na lekcjach biologii tworzyli i oglądali preparaty w nowych mikroskopach. W czasie lekcji informatyki poznawali technologię druku 3d i brali udział w drukowaniu pierwszych projektów. Na zajęciach dodatkowych uczyli się programowania za pomocą zestawów Lego Education Spike Prime i Essential.  
  • logo-Laboratoria_Przyszłości_poziom_kolor (1)

Laboratoria przyszłości w naszej szkole

Nasza szkoła pod koniec 2021 r. wystąpiła z wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Program Laboratoria Przyszłości jest inicjatywą edukacyjną. Projekt ma na celu unowocześnić szkoły tak, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów. Lekcje mają pomagać uczniom w odkrywaniu ich talentów.