Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

POWIATOWY KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowy Dworze Mazowieckim zaprasza uczniów klas IV – VIII do udziału w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się dnia 15 listopada 2023 roku  o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, ulica Młodzieżowa 3 (dawny budynek gimnazjum).

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej piękna mowy ojczystej.
 2. Krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych.
 3. Przypomnienie trudnej drogi Polaków do wolności.
 4. Ukazanie piękna polskiej kultury.
 5. Pogłębianie znajomości polskich pieśni o tematyce patriotycznej.
 6. Inspirowanie do poszukiwania utworów mało znanych i zapomnianych.
 7. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 

Regulamin konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu nowodworskiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 3. a) etapu szkolnego – za przeprowadzenie eliminacji szkolnych odpowiada każda szkoła zainteresowana udziałem w konkursie;
 4. b) etapu finałowego – zorganizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowy Dworze Mazowieckim.
 1. Recytator prezentuje jeden utwór (wiersz), zaś solista jedną pieśń lub piosenkę o tematyce patriotycznej.
 2. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut.
 3. Pieśni mogą być prezentowane z akompaniamentem własnym lub z podkładem muzycznym nagranym na nośniku pendrive.
 4. Recytatorów/solistów pragnących wziąć udział w konkursie zgłasza szkoła z powiatu nowodworskiego. Uczniów nie mogą zgłaszać rodzice, szkoły artystyczne i instytucje kultury.
 5. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.
 6. Podczas konkursu na sali mogą przebywać jedynie uczestnicy konkursu i szkolni opiekunowie.
 7. Komisja konkursowa oceniać będzie: dobór repertuaru, autentyczność prezentacji, dykcję
  i interpretację, wrażliwość artystyczną, muzykalność wykonawców, aranżację utworu, opanowanie pamięciowe oraz ogólny wyraz artystyczny.
 8. Organizatorzy powołują niezależną komisję konkursową. Zastrzegają sobie prawo zmiany
  w przypadku nieobecności członków powołanej komisji i mogą powołać wtedy nauczycieli języka polskiego i muzyki przygotowujących uczniów do konkursu.
 9. W razie przekroczenia czasu prezentacji komisja konkursowa ma prawo przerwać prezentację
  i odstąpić od jej oceny.
 10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
 11. Prawidłowo wypełnione i podpisane karty zgłoszenia (tytuł utworu, autor tekstu, autor muzyki, dane do kontaktu, RODO) należy dostarczyć osobiście, listownie bądź drogą mailową do 27 października 2023 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Młodzieżowa 3 bądź marta.raczkowska@zs1.nowydwormaz.pl z dopiskiem Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej.
 12. Wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone utwory wybrane przez uczestnika nie naruszają praw osób trzecich.
 14. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu, a także wręczenie nagród laureatom odbędzie się tego samego dnia.

 

 

                                                                                                                         Zapraszamy

                                                                                               Dyrektor Szkoły i Organizatorzy

15 listopada 2023 roku w budynku szkoły przy ul. Młodzieżowej 3 odbyła się piąta edycja Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej.

Komisja konkursowa oceniała m.in. dobór repertuaru, autentyczność prezentacji,  wrażliwość artystyczną, muzykalność wykonawców, aranżację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

Oto tegoroczni laureaci:

 

w kategorii POEZJA

I miejsce Karolina Bark - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie

II miejsce Maciej Wiśniewski - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

III miejsce Szymon Rosiak - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

w kategorii PIEŚŃ

I miejsce Natalia Reda - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

II miejsce Urszula Nowacka - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

III miejsce Wiktoria Adżemian - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 • IMG_2627
 • IMG_2637
 • IMG_2639