Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Młodzieżowa 1

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt:  iod@zs1.nowydwormaz.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni p. Katarzyna Plewka