Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Samorząd szkolny

Wspomnienia września:

28 września przeprowadziliśmy wybory do nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

  • 1
  • 2
  • 3

Regulamin Samorządu Uczniowskiego