Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Opłaty

Opłaty - rok szkolny 2021/2022

Wnioski o obiady można składać od 30.08.2021 r.

 Obiady wydajemy od 6 września

 1. Koszt zupy i drugiego dania – 6,00 zł.
 2. Koszt drugiego dania – 5,00
 3. Zapisy dzieci na obiady przyjmowane są na wniosek przesłany poczta elektroniczną  zs1@zs1.nowydwormaz.pl, lub wypełniony osobiście i pozostawiony w szkole w pojemniku przeznaczonym na dokumenty.
 4. Opłatę za obiady można dokonać tylko na konto bankowe szkoły. Numer konta i wysokość opłaty będą przesyłane na adres poczty elektronicznej rodziców.
 5. Uczniowie klas I – III, którzy zostali przyjęci do świetlicy i na karcie zgłoszenia zostało zaznaczone, że będą korzystali z obiadów,
  są zapisani na wszystkie dni tygodnia. Zmian można dokonać zgłaszając na adres poczty elektronicznej: zs1@zs1.nowydwormaz.pl
 6. W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady można odwoływać dzień wcześniej lub danego dnia - najpóźniej do godz. 9.00.
 7. Rodzice zapisując dziecko na obiady mają obowiązek zapoznania się  z „Regulaminem korzystania z posiłków w szkole
 8. Opłaty za świetlicę są przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca i wynoszą 10zł, jeżeli na świetlicę chodzi więcej niż jedno dziecko
  z rodziny, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 5 zł. Nr konta bankowego:  50 8011 0008 0011 0160 8570 0002
 9. Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców – nr konta bankowego:  50 8011 0008 0011 0160 8570 0002