Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Opłaty

Opłaty - rok szkolny 2021/2022

Opłaty - rok szkolny 2021/2022

  1. Koszt zupy i drugiego dania – 7,50 zł.
  2. Koszt drugiego dania – 6,50
  3. Zapisy dzieci na obiady przyjmowane są na wniosek przesłany poczta elektroniczną   zs1@zs1.nowydwormaz.pl, lub wypełniony osobiście i pozostawiony w szkole w pojemniku przeznaczonym na dokumenty.
  4. Opłatę za obiady można dokonać tylko na konto bankowe szkoły. Numer konta i wysokość opłaty będą dostępne w systemie eDziecko na początku każdego miesiąca

Dane do logowania:

https://ndm.edziecko.edu.pl/

Login: pesel dziecka

Hasło: imię dziecka

Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać logując się w systemie. Można to zrobić do godz. 8.00 w dniu nieobecności. KAŻDY dzień nieobecności należy zaznaczyć w systemie.

Nie ma możliwości zgłaszania nieobecności telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

  1. Rodzice zapisując dziecko na obiady mają obowiązek zapoznania się z „Regulaminem korzystania z posiłków w szkole
  2. Opłaty za świetlicę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca i wynoszą 10zł, jeżeli na świetlicę chodzi więcej niż jedno dziecko
    z rodziny, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 5 zł. Nr konta bankowego:  23 8011 0008 0011 0160 8570 0003
  3. Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców – nr konta bankowego:  50 8011 0008 0011 0160 8570 0002