Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Opłaty

Opłaty - rok szkolny 2021/2022

Wnioski o obiady można składać od 30.08.2021 r.

 Obiady wydajemy od 6 września

 1. Koszt zupy i drugiego dania – 6,00 zł.
 2. Koszt drugiego dania – 5,00
 3. Zapisy dzieci na obiady przyjmowane są na wniosek przesłany poczta elektroniczną   zs1@zs1.nowydwormaz.pl, lub wypełniony osobiście i pozostawiony w szkole w pojemniku przeznaczonym na dokumenty.
 4. Opłatę za obiady można dokonać tylko na konto bankowe szkoły. Numer konta  i wysokość opłaty będą dostępne w systemie eDziecko na początku każdego miesiąca

Dane do logowania:

https://ndm.edziecko.edu.pl/

Login: pesel dziecka

Hasło: imię dziecka

Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać logując się w systemie. Można to zrobić do godz. 8.00 w dniu nieobecności. KAŻDY dzień nieobecności należy zaznaczyć w systemie.

Nie ma możliwości zgłaszania nieobecności telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

 1. Rodzice zapisując dziecko na obiady mają obowiązek zapoznania się
  z „Regulaminem korzystania z posiłków w szkole
 2. Opłaty za świetlicę są przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca i wynoszą 10zł, jeżeli na świetlicę chodzi więcej niż jedno dziecko
  z rodziny, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 5 zł. Nr konta bankowego:  
  23 8011 0008 0011 0160 8570 0003
 3. Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców – nr konta bankowego:  50 8011 0008 0011 0160 8570 0002