Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Opłaty

Opłaty - rok szkolny 2023/2024

Opłaty - rok szkolny 2023/2024

Koszt zupy i drugiego dania – 8,00 zł

Koszt drugiego dania – 6,50 zł

Zapisy dzieci na obiady przyjmowane są na wniosek przesłany pocztą elektroniczną na adres zs1@zs1.nowydwormaz.pl, lub wypełniony osobiście i pozostawiony w szkole, w pojemniku przeznaczonym na dokumenty.

Opłatę za obiady można dokonać tylko na konto bankowe szkoły. Numer konta i wysokość opłaty będą dostępne w systemie eDziecko na początku każdego miesiąca

Dane do logowania:

https://ndm.edziecko.edu.pl/

Login: pesel dziecka

Hasło: imię dziecka

Po pierwszym logowaniu należy zmienić login: pesel dziecka na login uniwersalny (zakładka „Moje konto”- dane dziecka) lub adres e-mail – jeśli został podany (zakładka „Moje konto"– moje dane)

Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać logując się w systemie. Można to zrobić do 8.00 w dniu nieobecności. KAŻDY dzień nieobecności należy zaznaczyć w systemie.

Nie ma możliwości zgłaszania nieobecności telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

Rodzice zapisując dziecko na obiady mają obowiązek zapoznania się z „Regulaminem korzystania z posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Opłaty za świetlicę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca i wynoszą 10 zł, jeżeli na świetlicę chodzi więcej niż jedno dziecko z rodziny, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 5 zł. Nr konta bankowego:  23 8011 0008 0011 0160 8570 0003

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców – nr konta bankowego:  50 8011 0008 0011 0160 8570 0002