Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Opłaty

Opłaty - rok szkolny 2020/2021

Wnioski o obiady można składać od 28.08.2020 r.

Obiady wydajemy od 3 września

  1. Koszt obiadu składającego się z drugiego dania – 6,00 zł.
  2. Zapisy dzieci na obiady przyjmowane są na wniosek przesłany pocztą elektroniczną zs1@zs1.nowydwormaz.pl, lub wypełniony osobiście i pozostawiony w szkole w pojemniku przeznaczonym na dokumenty.
  3. Opłatę za obiady można dokonać tylko na konto bankowe szkoły. Numer konta i wysokość opłaty będą przesyłane na adres poczty elektronicznej rodziców.
  4. Uczniowie klas I – III, którzy zostali przyjęci do świetlicy i na karcie zgłoszenia zostało zaznaczone, że będą korzystali z obiadów, są zapisani na wszystkie dni tygodnia. Zmian można dokonać zgłaszając na adres poczty elektronicznej: zs1@zs1.nowydwormaz.pl
  5. W przypadku nieobecności dziecka w szkole obiady można odwoływać dzień wcześniej lub danego dnia - najpóźniej do godz. 9.00.
  6. Rodzice zapisując dziecko na obiady mają obowiązek zapoznania się z „Regulaminem korzystania z posiłków w szkole”
  7. Opłaty za świetlicę są przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca i wynoszą 10zł, jeżeli na świetlicę chodzi więcej niż jedno dziecko
    z rodziny, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 5 zł. Nr konta bankowego:  50 8011 0008 0011 0160 8570 0002
  8. Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców – 50 zł na rok. Nr konta bankowego:  50 8011 0008 0011 0160 8570 0002