Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Szkoła

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

 

Aby zgłosić/zapisać dziecko do klasy pierwszej należy dostarczyć do sekretariatu:

wypełniony druk Zgłoszenia do klasy pierwszej/Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

jedno akutalne zdjęcie do legitymacji szkolnej

Rodzice proszeni są o zabranie ze sobą „Aktu urodzenia” (dziecka),
lub innego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia i PESEL dziecka, w celu weryfikacji danych.

  • plakat

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
do klasy I szkoły podstawowej. 

  • Rekrutacja

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
do klasy I szkoły podstawowej.