Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Szkoła

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

 

  • plakat

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
do klasy I szkoły podstawowej. 

  • Rekrutacja

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
do klasy I szkoły podstawowej.