Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Konkursy

  • Plakat konkursowy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZYRODNICZY „Nafta w teMACie” dla uczniów klas 4 - 8

Zadanie konkursowe: Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez ucznia (lub grupę uczniów) opisu doświadczenia, gdzie w jakikolwiek sposób zostanie zastosowana nafta, zgodnie z nazwą: „Nafta w teMACie”.
Opis doświadczenia powinien zawierać: tytuł doświadczenia, sprzęt, odczynniki, sposób wykonania, obserwacje i wnioski oraz od 3 do 5 zdjęć doświadczenia.
  • konkurs plastyczny 2

„Deszczowa piosenka – świat w kropli deszczu”

Tak brzmiał temat gminnego konkursu plastycznego, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Organizatorem był Nowodworski Ośrodek Kultury.
  • Reprezentacja naszej szkoły ze swoim trenerem i rofeum

Mistrzostwa gminy Nowy Dwór Mazowiecki w koszykówce chłopców z rocznika 2008-2009

W dniu 29.11.2022. odbyły się wznowione po trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią covid19, mistrzostwa gminy Nowy Dwór Mazowiecki w koszykówce chłopców z rocznika 2008-2009 (klasy 7-8).
  • Laureaci Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

23 listopada 2022 r. odbył się Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, którego celem jest m. in. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej piękna mowy ojczystej oraz pogłębianie znajomości polskich pieśni o tematyce patriotycznej. Do konkursu zgłosiło się 25 uczestników z 10 szkół.

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowy Dworze Mazowieckim zaprasza uczniów klas IV – VIII do udziału w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się dnia  23 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, ulica Młodzieżowa 3 (dawny budynek gimnazjum).
  • Konkurs plakat (1)

Sukces uczniów w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Dziki zakątek”

We wrześniu chętni uczniowie klas 4 – 8 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Dziki zakątek”. Celem konkursu było wypracowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia oraz budowanie wrażliwości przyrodniczej.
  • wyniki konkursu plastycznego kl 1 i 3

Podsumowanie "Tygodnia z ziemniaczaną rodzinką"

W naszej szkole w 21.10.2022r, w podsumowaniu "Kartoflanego tygodnia" rozstrzygnięto konkursy plastyczno-techniczne dla klas 1-3. Uczniowie klas pierwszych rysowali kartoflaną rodzinkę, drugoklasiści prezentowali pracę przestrzenną "Ziemniak modnie ubrany", a klasy trzecie w zespołach 2- 3 osobowych wykonywały plakat nt. "Dlaczego warto jeść ziemniaki".
  • Tuż przed startem najmłodszych z rocznika 2011

Mistrzostwa powiatu Nowy Dwór Mazowiecki w indywidualnych biegach przełajowych.

28.09.2022 reprezentacja dziewcząt i chłopców z naszej szkoły wzięła udział w zawodach biegowych, tym razem rywalizowaliśmy o mistrzostwo powiatu Nowy Dwór Mazowiecki.

Do tej rywalizacji stanęli również najlepsi zawodnicy ze wszystkich gmin w całym powiecie nowodworskim. Nasza reprezentacja, na tle rówieśników z innych gmin, spisała się bardzo dobrze w tych zawodach.
  • Start chłopców starszych klasy7 i 8, biegi indywidualne

Międzyszkolne zawody w indywidualnych biegach przełajowych o mistrzostwo gminy Nowy Dwór Mazowiecki

20 września 2022 wznowiono po trzy letniej przerwie spowodowanej covid-19 Międzyszkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej organizowane przez SZS.  Roczny cykl zawodów rozpoczęły tradycyjnie lekkoatletyczne biegi przełajowe drużynowe (sztafetowe) i indywidualne.

22.09.2022 w Modlinie Twierdzy odbyły się Indywidualne biegi przełajowe o mistrzostwo gminy Nowy Dwór Mazowiecki
  • regulamin konkursu mój las

Konkurs ogólnopolski dla uczniów klas 4 -8 "MÓJ LAS"

Cele konkursu:
- poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
- promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
  • Regulamiin konkursu Dziki zakątek

Konkurs ogólnopolski dla uczniów klas 4 - 8 "DZIKI ZAKĄTEK"

Cele konkursu:
- wypracowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia
- budowanie wrażliwości przyrodniczej