Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Konkursy

Sukces uczennicy w wojewódzkim finale 30. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Siedlcach

Kinga Kawka z klasy 5c wygrała 2 miejsce w wojewódzkim finale 30. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Siedlcach.

Serdecznie gratulujemy!

Podsumowanie XX Powiatowych Otwartych Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia

 • Konkurs Wiedzy ''Omnibus'' dla klas trzecich.
Laureaci XX Otwartych Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego
w Tabliczce Mnożenia

Konkurs Wiedzy „Omnibus”

Konkurs Wiedzy „Omnibus” to już w naszej szkole tradycja. Do zmagań przystąpili wytypowani uczniowie z klas trzecich, którzy musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin. Komisja w składzie: Marta Krajewska, Grażyna Duch, Monika Dębowska wyłoniła zwycięzcę.
 • Plakat 4-6
 • Plakat 7-8
 • Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"

Konkurs recytatorski"Warszawska Syrenka"

Dnia 28 marca 2023 r. odbyły się miejskie eliminacje konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klas 1-3, troje z klas 4-6  oraz jedna przedstawicielka klas 7-8. W jury zasiadła Joanna Dunikowska - dziennikarka TVN24 i rodowita nowodworzanka. Nasi uczniowie pięknie zaprezentowali wybrane przez siebie utwory.
 • Uczestnicy konkursu 1 z 9

XX edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego "1 z 9 - Ekologia z ochroną środowiska"

W dniu 27.04.2023 r. odbyła się w naszej szkole XX edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego "1 z 9 - Ekologia z ochroną środowiska". W konkursie wzięli udział zgłoszeni  uczniowie klas ósmych powiatu nowodworskiego z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu oraz Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • konkurs1

Laureaci Konkursu Plastycznego  „ Kwiaty w malarstwie. Być jak… Van Gogh”

Serdecznie gratulujemy!

 Organizatorzy

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku”

Serdecznie zachęcamy do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku” zorganizowanego przez Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków.
 • zdjęcie KM

Mitologia wiecznie żywa!

Konkurs Mitologiczny wpisał się już w tradycję naszej Szkoły i zawsze budzi duże emocje wśród uczniów i nauczycieli. Bo któż nie chciałby przez chwilę poczuć się jak gromowładny Zeus lub szybkonogi Hermes, nie wspominając już o pięknej Afrodycie? Wzięły w nim udział drużyny z klas piątych składające się z czterech osób.
 • KONKURS MITOLOGICZNY (1)

Konkurs mitologiczny dla klas piątych


 • Baśnie

Szkolny konkurs wiedzy o baśniach dla klas czwartych

WIOSENNY KONKURS PLASTYCZNY dla klas 1-8 „Kwiaty w malarstwie” Być jak …Vicent van Gogh

Z przyjemnością ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny

Zasady konkursu
 • Plakat konkursowy (1)

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY "EKOSZKOŁA" dla uczniów klas 4 – 8

Celem konkursu jest:
- upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska prowadzoną w szkole
- kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska

KONKURS PLASTYCZNY „Karykatura znanej osoby..”

Główne założenia konkursu:

Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności.
Zachęcenie dzieci i młodzieży do myślenia i artystycznego tworzenia
Prezentacja artystycznych talentów.

Konkurs geograficzny „Barwy Świata -  flagi i położenie państw na świecie”

Informacje o konkursie
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 5-8 szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim
-  chęć uczestnictwa w konkursie uczniowie zgłaszają swojemu nauczycielowi geografii do 28 lutego 2023 r.,
- konkurs ma formę pisemną,
- zadaniem ucznia jest rozpoznanie flag poszczególnych państw oraz rozpoznanie państw na konturowej politycznej mapie świata.
 • Konkurs fotograficzny1

Konkurs fotograficzny z okazji Światowego Dnia Wody

 • Czekoladowa gorączka

Konkurs "Czekoladowa gorączka"

 • Plakat konkursowy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZYRODNICZY „Nafta w teMACie” dla uczniów klas 4 - 8

Zadanie konkursowe: Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez ucznia (lub grupę uczniów) opisu doświadczenia, gdzie w jakikolwiek sposób zostanie zastosowana nafta, zgodnie z nazwą: „Nafta w teMACie”.
Opis doświadczenia powinien zawierać: tytuł doświadczenia, sprzęt, odczynniki, sposób wykonania, obserwacje i wnioski oraz od 3 do 5 zdjęć doświadczenia.
 • konkurs plastyczny 2

„Deszczowa piosenka – świat w kropli deszczu”

Tak brzmiał temat gminnego konkursu plastycznego, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Organizatorem był Nowodworski Ośrodek Kultury.
 • Reprezentacja naszej szkoły ze swoim trenerem i rofeum

Mistrzostwa gminy Nowy Dwór Mazowiecki w koszykówce chłopców z rocznika 2008-2009

W dniu 29.11.2022. odbyły się wznowione po trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią covid19, mistrzostwa gminy Nowy Dwór Mazowiecki w koszykówce chłopców z rocznika 2008-2009 (klasy 7-8).
 • Laureaci Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

23 listopada 2022 r. odbył się Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, którego celem jest m. in. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej piękna mowy ojczystej oraz pogłębianie znajomości polskich pieśni o tematyce patriotycznej. Do konkursu zgłosiło się 25 uczestników z 10 szkół.

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowy Dworze Mazowieckim zaprasza uczniów klas IV – VIII do udziału w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się dnia  23 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, ulica Młodzieżowa 3 (dawny budynek gimnazjum).
 • Konkurs plakat (1)

Sukces uczniów w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Dziki zakątek”

We wrześniu chętni uczniowie klas 4 – 8 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Dziki zakątek”. Celem konkursu było wypracowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia oraz budowanie wrażliwości przyrodniczej.
 • wyniki konkursu plastycznego kl 1 i 3

Podsumowanie "Tygodnia z ziemniaczaną rodzinką"

W naszej szkole w 21.10.2022r, w podsumowaniu "Kartoflanego tygodnia" rozstrzygnięto konkursy plastyczno-techniczne dla klas 1-3. Uczniowie klas pierwszych rysowali kartoflaną rodzinkę, drugoklasiści prezentowali pracę przestrzenną "Ziemniak modnie ubrany", a klasy trzecie w zespołach 2- 3 osobowych wykonywały plakat nt. "Dlaczego warto jeść ziemniaki".
 • Tuż przed startem najmłodszych z rocznika 2011

Mistrzostwa powiatu Nowy Dwór Mazowiecki w indywidualnych biegach przełajowych.

28.09.2022 reprezentacja dziewcząt i chłopców z naszej szkoły wzięła udział w zawodach biegowych, tym razem rywalizowaliśmy o mistrzostwo powiatu Nowy Dwór Mazowiecki.

Do tej rywalizacji stanęli również najlepsi zawodnicy ze wszystkich gmin w całym powiecie nowodworskim. Nasza reprezentacja, na tle rówieśników z innych gmin, spisała się bardzo dobrze w tych zawodach.
 • Start chłopców starszych klasy7 i 8, biegi indywidualne

Międzyszkolne zawody w indywidualnych biegach przełajowych o mistrzostwo gminy Nowy Dwór Mazowiecki

20 września 2022 wznowiono po trzy letniej przerwie spowodowanej covid-19 Międzyszkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej organizowane przez SZS.  Roczny cykl zawodów rozpoczęły tradycyjnie lekkoatletyczne biegi przełajowe drużynowe (sztafetowe) i indywidualne.

22.09.2022 w Modlinie Twierdzy odbyły się Indywidualne biegi przełajowe o mistrzostwo gminy Nowy Dwór Mazowiecki
 • regulamin konkursu mój las

Konkurs ogólnopolski dla uczniów klas 4 -8 "MÓJ LAS"

Cele konkursu:
- poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
- promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
 • Regulamiin konkursu Dziki zakątek

Konkurs ogólnopolski dla uczniów klas 4 - 8 "DZIKI ZAKĄTEK"

Cele konkursu:
- wypracowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia
- budowanie wrażliwości przyrodniczej