Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Biblioteka

Biblioteka i jej zbiory

Biblioteka szkolna powstała  wraz z utworzeniem Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 1985. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły biblioteka była dopiero tworzona. Na stanowisko nauczyciela bibliotekarza zatrudniona została pani Irena Pawłowska, w roku następnym, pan Jerzy Pawłowski. Rok 1985/86 (podobnie zresztą jak następne) – to okres kryzysu na rynku księgarskim. Książki były tanie, ale pojawiały się w niewielkich nakładach. Był to bardzo trudny czas do organizowania biblioteki. Jednakże pracownicy, obok systematycznie kupowanych książek, starali się pozyskiwać dary z różnych innych źródeł m.in.: od rodziców uczniów, nauczycieli, z bibliotek, wydawnictw itp. Biblioteka szkolna znajdowała się w pomieszczeniu zastępczym, gdzie księgozbiór był gromadzony i opracowywany. W tych warunkach został przeprowadzony, z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy, pierwszy kiermasz książek, apel i konkurs o książce. Zajęcia czytelnicze prowadzone były w pierwszym roku pracy szkoły w świetlicy i poszczególnych klasach. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej dotyczy książki „Zwierzaki i zioła” K. Iłłakowiczówny z dnia 15 października 1985 roku. W roku 1985/86 biblioteka szkolna liczyła 3496 książek, 56 płyt i 20 taśm magnetofonowych (obecnie liczba zbiorów zwiększyła się 5-krotnie). W okresie swojego istnienia biblioteka zmieniała lokal jeszcze 2- krotnie. Zmieniała się również kadra.
Od roku 1999, po reformie systemu oświatowego, biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 funkcjonuje w dwóch budynkach.
Nauczyciele bibliotekarze podejmują szereg działań promujących czytelnictwo w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, a także biorą udział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, przyczyniając się do rozwoju całej społeczności szkolnej. Biblioteka szkolna ściśle współpracuje z różnymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi w środowisku lokalnym.

Zbiory

W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.

Czytelnikom oferujemy:

  • księgozbiór liczący około 15 tys. woluminów,
  • płytoteka – 233 płyty , taśmoteka -  89 kaset magnetofonowych, filmoteka - 67 kaset video,
  • czasopisma dla uczniów i nauczycieli,
  • zbiór teczek tematycznych – ok. 200 teczek,
  • dokumenty wewnątrzszkolne,

scenariusze zajęć, referaty, projekty edukacyjne, programy, karty matematyczne.