Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Programy, projekty, innowacje

 

Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuścił do użytku programy.

Stanowią one zestaw programów wychowania przedszkolnego

 

 

PROGRAMY WŁASNE:

"Przedszkolak w czterech porach roku" - program zgodny z systemem "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej - realizowany w grupie dzieci 5letnich Raczki

"Poznajemy świat za pomocą zmysłów" - w grupie integracyjnej Smerfy

„Czuję, nazywam, mówię” - w grupie dzieci 6letnich Liski

"Zabawy z językiem angielskim" - we wszystkich grupach

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

"Zakodowany przedszkolak w czterech porach roku"  - w grupie dzieci 6letnich Smerfy

"Po prostu razem" - w grupie dzieci 6letnich Smerfy

 

PROJEKTY:

"Magiczna moc bajek" - projekt czytelniczy

https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2020/09/Mi%C4%99dzynarodowy-Projekt-Czytelniczy-MAGICZNA-MOC-BAJEK-_-REGULAMIN-2020-2021.pdf?x63151

 

,,Miś w świecie wielkiej literatury” - projekt czytelniczy

https://www.mac.pl/malymis

 

"Skąd się biorą produkty ekologiczne - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli polecany przez GIS

https://www.gov.pl/web/gis/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne--nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli

 

"Piękna nasza Polska cała"

 

"Neciowe przedszkole" 

 

"Przytul dziecko"