Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - O nas

Misja Szkoły:

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 

"Jako <Szkoła z klasą> przyjazna dziecku, jesteśmy po to, aby nauczać, inspirować, kształtować postawy, nadawać kierunek działaniom; wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania, tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości uczniów, w oparciu o uniwersalny system wartości i kontynuowanie tradycji."

 

Wizja pracy Szkoły:

 1. Rozwijamy wszystkie sfery osobowości uczniów.
 2. Dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności służące kształtowaniu kompetencji kluczowych.
 3. Wspieramy ucznia zapewniając mu pomoc pedagogiczno - psychologiczną i terapeutyczną.
 4. Uwrażliwiamy na potrzeby drugiego człowieka.
 5. Poprzez sukcesy i osiągnięcia rozwijamy poczucie własnej wartości oraz docenianie wartości innych; poznajemy wartość uczenia się.
 6. Uczymy samodzielnego rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 7. Obdarzamy się wzajemnym szacunkiem.

 

Co nas wyróżnia?

 1. Kreatywny zespół nauczycieli, stale doskonalący swoje umiejętności zawodowe,
 2. Wysoki poziom nauczania,
 3. Bogaty pakiet zajęć dodatkowych,
 4. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 5. Doskonałe warunki lokalowe,
 6. Kolorowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 7. Nowoczesne pracownie językowe i sale komputerowe.