Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Opłaty

Wnoszenie opłat za przedszkole w formie wpłaty przelewem na konta bankowe podane przez przedszkole.

 

Wysokość należności za dany miesiąc, wraz z odpowiednim numerem konta do wpłaty, udostępniona jest w systemie E-DZIECKO.

 

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu posiłki można odwoływać najpóźniej do godz. 7.00 w tym dniu,
zaznaczając to w systemie E-DZIECKO.

 

KAŻDY dzień planowanej nieobecności dziecka
należy zaznaczyć w systemie.