Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Opłaty

Wnoszenie opłat  za przedszkole w formie wpłaty przelewem na konta bankowe  podane przez przedszkole.

Informacja o wysokości kwot należności za dany miesiąc, wraz z podaniem właściwego numeru konta do wpłaty, będzie udostępniona w systemie E-DZIECKO

 

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu posiłki można odwoływać najpóźniej do godz. 7.00 w dniu nieobecności zaznaczając nieobecność w systemie
 E-DZIECKO.

KAŻDY dzień planowanej nieobecności dziecka należy zaznaczyć w systemie.

 

 

 

Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2021