Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Opłaty

Wnoszenie opłat  za przedszkole w formie wpłaty przelewem na konta bankowe  podane przez przedszkole.

Informacja o wysokości kwot należności za dany miesiąc, wraz z podaniem właściwego numeru konta do wpłaty, będzie udostępniona w systemie E-DZIECKO lub wysłana na adres e-mail rodziców/opiekunów  (gr. VIII – XI)

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu posiłki można odwoływać dzień wcześniej lub danego dnia - najpóźniej do godz. 7.00 wysyłając wiadomość e-mail na adres: zs1@zs1.nowydwormaz.pl.

Dotyczy dzieci z Gr. Duszki, Delfinki, Tygryski, Jagódki.

W przypadku pozostałych grup trzeba zaznaczyć nieobecność w systemie
 E-DZIECKO.

 

 

 

Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2021