Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Organizacja pracy szkoły

W zakładkach znajdujących się po lewej stronie znajdziecie Państwo ważne dla Was informacje.

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r.

Pierwsze półrocze:

Drugie półrocze:

1 września 2022 r. – 22 stycznia 2023 r.

23 stycznia  – 23 czerwca 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

13 lutego  – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11  kwietnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

3 dni egzaminu ósmoklasisty

31 października 2022 r.

2 listopada 2022 r.

2 stycznia 2023 r.

2 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

Egzaminy próbne w klasach ósmych

 

Egzaminy poprawkowe

 

23 maja 2023 r.

24 maja 2023 r.

25 maja 2023 r.

 

grudzień 2022 r.

 

28 – 29 sierpnia 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego:

- klasy VIII

- klasy I – VII

 

22 czerwca 2023 r.

23 czerwca 2023 r

Zebrania z rodzicami i dni otwarte

Klasy I: 5 – 6  września 2022 r.

Klasy II – VII: 7 - 8 września 2022 r.

Klasy VIII: 13 – 14 września 2022 r.

15 grudnia 2022 r.

25 - 26 stycznia 2023 r.

18 maja 2023 r.