Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Pozostałe treści serwisu

Treść strony - Sekretariat

W nawiązaniu do zalecenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty o treści:

„w związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 87
z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia na całym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO
oraz w nawiązaniu do rekomendacji Wojewody Mazowieckiego zwracam się do Państwa Dyrektorów
o wprowadzenie zakazu wstępu, do przedszkoli i szkół osób postronnych od 16 kwietnia.”

 Informujemy, że od 16 kwietnia przez całą dobę obowiązuje zakaz wstępu
do budynków ZSP1 osób postronnych.

Jednocześnie przypominamy, o obowiązującej zasadzie dotyczącej
rzyprowadzania i odbierania dzieci/uczniów
„jeden rodzic/osoba upoważoniona jedno dziecko”

Do sekretariatu może wejść tylko jedna osoba (bez osób towarzyszących).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Pracownicy Sekretariatu

Pani Katarzyna Plewka - Starszy Referent 

Pani Patrycja Tomaszewska - Sekretarka 

Pani Karolina Parzykowska-Purc - Sekretarka

 

e-mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku 7.30 - 16.00.

w piątek w godzinach 7.00 - 15.00.

 

 

 

Pani Agnieszka Pindel Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w budynku głównym

środa w godz. 9:00 – 10:00

 

Pani Agnieszka Janicka Wicedyrektor

ds. Publicznego Przedszkola nr 5 przyjmuje w budynku PP5

środa w godz. 14.30 – 15.30

 

Pan Tomasz Szadkowski Wicedyrektor ds. kl. I – III

w Szkole Podstawowej nr 7 przyjmuje w budynku głównym

środa w godz. 7.45 – 8.45

 

Pani Irmina Bieńkowska Wicedyrektor ds. kl. IV, V, VI

w Szkole Podstawowej nr 7 przyjmuje w budynku głównym

środa w godz. 9.00 – 10.00

 

Pani Małgorzata Pawełas Wicedyrektor ds. kl. VII-VIII

w Szkole Podstawowej nr 7

przyjmuje w budynku przy ul. Młodzieżowej 3

środa w godz. 10:00 – 11:00