Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Terapeuta SI

  • Wakacje
wakacyjne zabawy
  • kids
Modulacja sensoryczna
  • wzrok
układ wzrokowy
  • smak
Układ smakowy
  • weech
Układ węchowy
  • Słuch
Układ słuchowy
  • Dotyk
Układ dotykowy
  • czucie głębokie
Układ proprioceptywny
  • równowaga
Układ przedsionkowy
  • integracja sensoryczna
  • SI
  • SI