Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Klasy 4-8

  • Prezentacja zadań projektu edukacyjnego 3

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022

Uczeń klasy 8G Jakub Mączewski jest stypendystą Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2021/2022. Uczeń w ramach Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego realizował projekt pt. Wpływ znajomości fonetyki na naukę prawidłowej wymowy języka angielskiego. Projekt łączył ze sobą przedmioty wiodące do rozwijania zdolności i zainteresowań Jakuba tj. język angielski i informatykę.

Uczeń przygotował ankietę, prezentację i krótki quiz dotyczący fonetyki języka angielskiego oraz przybliżył swoim kolegom i koleżankom z klasy dział językoznawstwa, zajmujący się opisem głosek, artykulacją i zasobem głosek języka angielskiego. Poniżej znajduje się prezentacja Jakuba nt. fonetyki języka angielskiego. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Oprócz prezentacji Jakub wykonał szereg działań, rozwijających jego umiejętności językowe i informatyczne. W załączniku krótka prezentacja, w której Jakub chciałby podzielić się z całą społecznością szkolną tym, co udało mu się osiągnąć dzięki udziałowi w projekcie.

Opiekunem stypendysty była p. Katarzyna Domeradzka.

  • Prezentacja zada projektu edukacyjnego 3
  • Prezentacja zada projektu edukacyjnego 2
  • Prezentacja zada projektu edukacyjnego 1

Wróć