Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Aktualności

  • NPRC 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych.
Pozyskane środki – 15 000 zł przeznaczymy na zakup nowości wydawniczych, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz promocję czytelnictwa.

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Wróć