Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zajęcia stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata

Otaczający nas świat jest mieszaniną bodźców zmysłowych: światła, zapachów, struktur i faktur, które można poznawać za pomocą zmysłów.

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące ich rozwój. Podczas zajęć panuje tam atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, gry świateł oraz innych elementów różnofakturowych. Harmonijnie skomponowane doświadczanie, obserwacja wywołuje ożywienie, motywację do działania i ciągłego poznawania. Dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Zaczyna postrzegać świat i rozbudzać często uśpione jeszcze zmysły.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata polegają na stworzeniu odpowiednich warunków do stymulacji i relaksacji poprzez selekcję bodźców oddziałujących na dziecko. Prowadzący uważnie obserwuje zachowania uczniów i pozostawia im możliwość wyboru aktywności, jednocześnie dbając o ich komfort fizyczny i psychiczny oraz bezpieczeństwo.

Zajęcia stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata są prowadzone w małych grupach 2-3 osobowych lub indywidualnie. Uczestniczą w nich uczniowie klas I i II typowani przez wychowawców klas oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas I – III zgodnie z zaleceniami specjalistów.

Wróć