Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS), określany również jako metoda Goldsteina, jest oddziaływaniem terapeutycznym ukierunkowanym na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. Trening Umiejętności Społecznych przyjmuje formę regularnych zajęć grupowych, podczas których za pomocą różnorodnych form oddziaływania: ćwiczeń, rozmów, dyskusji, instrukcji, scenek rozwijane są umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci borykających się z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym: trudnościami w nawiązywaniu relacji, nieśmiałością, lękiem społecznym, zachowaniami impulsywnymi lub agresywnymi, gwałtownymi i nieadekwatnymi reakcjami na sytuacje społeczne, trudnościami w samoregulacji, trudnościami w adaptowaniu się do zmiennych sytuacji społecznych, trudnościami w dostosowaniu się do obowiązujących zasad, ich rozumieniu i respektowaniu, trudnościami w obronie własnych granic oraz szanowaniu granic innych ludzi.

Zajęcia wspomagają rozwój emocjonalno - społeczny młodego człowieka.

Wróć