Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - Konkursy

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowy Dworze Mazowieckim zaprasza uczniów klas IV – VIII do udziału w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się dnia  23 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, ulica Młodzieżowa 3 (dawny budynek gimnazjum).

Celem konkursu jest: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej piękna mowy ojczystej, pogłębianie znajomości polskich pieśni o tematyce patriotycznej, inspirowanie do poszukiwania utworów mało znanych i zapomnianych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.

 

Regulamin konkursu:

 

Recytator prezentuje jeden utwór (wiersz) zaś solista jedną pieśń lub piosenkę o tematyce patriotycznej. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut. Pieśni mogą być prezentowane z akompaniamentem własnym lub z podkładem muzycznym nagranym na nośniku pendrive.

  Recytatorów/solistów pragnących wziąć udział w konkursie zgłasza szkoła z powiatu nowodworskiego (osoba odpowiedzialna za etap szkolny).

 Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, autentyczność prezentacji, dykcję i interpretację, wrażliwość artystyczną, muzykalność wykonawców, aranżację utworu,  opanowanie pamięciowe oraz ogólny wyraz artystyczny.

Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. W razie przekroczenia czasu prezentacji Jury ma prawo przerwać prezentację i odstąpić od jej oceny. Werdykt Jury jest niepodważalny.

Prawidłowo wypełnione i podpisane karty zgłoszenia (tytuł utworu, autor tekstu, autor muzyki, dane do kontaktu, RODO) należy dostarczyć osobiście, listownie bądź drogą mailową do 10 listopada 2022 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Młodzieżowa 3 bądź beata.majewska@zs1.nowydwormaz.pl z dopiskiem Konkurs  Poezji i Pieśni Patriotycznej.

Wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone utwory wybrane przez uczestnika nie naruszają praw osób trzecich.

Ze względów organizacyjnych każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów. W przypadku większej liczby chętnych prosimy o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych.

Dodatkowych informacji udzielają p. B. Majewska lub p. M.Rączkowska- tel.022-775-32-10

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu, a także wręczenie nagród laureatom odbędzie się tego samego dnia.

 

 

                                                                                                                         Zapraszamy

                                                                                               Dyrektor Szkoły i Organizatorzy

Wróć