Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 13 Delfinki

 • 346028252_158536170332234_7893503425420356055_n

W rodzinnym kręgu.

Każdy Delfinek:

 • wie, jak ważna jest rodzina;

 • wymienia członków swojej rodziny;

 • wyjaśnia, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód;

 • prezentuje zawody wykonywane przez rodziców;

 • z uwagą i skupieniem słucha tekstu literackiego

 • zapamiętuje tekst inscenizacji;

 • wykonuje obserwacje własnego otoczenia i je opisuje;

 • buduje wypowiedź słowną na określony temat; opisuje najbliższą osobę;

 • interesuje się czytaniem, zna litery ,,r”, „R”

 • z uwagą i skupieniem słucha opowiadania, odpowiada na pytania do tekstu;

 • wykonuje przestrzenną pracę plastyczno-techniczną według własnego pomysłu;

 • wymienia swoje domowe obowiązki ;

 • wykonuje proste czynności związane z motoryką małą i manipulacją przedmiotami – odtwórcze i twórcze;

 • zna tekst piosenki ,,Rodzina to fajna drużyna”;

 • nazywa kierunki na kartce, zapisuje je za pomocą symboli;

 • odtwarza wzory geometryczne, tworzy własne obrazki z figur geometrycznych ;

 • wykonuje proste działania matematyczne;

 • odrysowuje przedmioty, wykonuje proste czynności grafomotoryczne;

 • porównuje liczebność zbiorów, używając znaków „<”, „>”, „=”;

 • wykonuje dodawanie w zakresie 10 na zbiorach zastępczych i w pamięci;

 • wykonuje kwiaty przestrzenne dla rodziców.

ZRÓB TO SAM

Zachęcam do wykonania pracy plastycznej

nFqEYoZCENLyg7WfZurOTFCHMiSiPOSayidv2Ywvs9+l7sscfhv9jc0XbhpSOodr0h+Mf2PjeU5bavVTCm9gfFFukPZF80B2jLXjPO2oFW0Y8QLsj1XkHPOSnfvA4+e4g3fUYjP+fxhEseWTGMecAAAAAElFTkSuQmCC

Wróć