Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 13 Delfinki

 • 275371526_404142478142069_9186422402837233285_n

W teatrze.

Każdy Delfinek :

 • wymienia podstawowe elementy budowy teatru: scena, widownia, szatnia, poczekalnia ;

 • zna pojęcia związane z teatrem „garderoba”, „rekwizytornia”, „scena”, „widownia”;

 • wymienia różne rodzaje teatrów: dramatyczny, uliczny, muzyczny, grecki, lalkowy;

 • zna zasady właściwego zachowania się w teatrze;

 • nazywa zawody związane z teatrem (autor sztuki, reżyser, sufler, rekwizytor, krawiec, charakteryzator) określa ich rolę;

 • odgrywa scenki sytuacyjne, ocenia zachowanie bohaterów scenki;

 • komunikuje się za pomocą komunikatów werbalnych i niewerbalnych;

 • tworzy własne zakończenia bajek i opowiadań, potrafi je odzwierciedlić w formie werbalnej i plastycznej;

 • współdziała w zabawach zespołowych, radzi sobie z emocjami w sytuacji rywalizacji;

 • wykonuje improwizacje plastyczne i taneczne do muzyki;

 • nazywa lalki występujące w teatrze: marionetkę, pacynkę, kukiełkę;

 • wykonuje kukiełkę z drewnianej łyzki;

 • współtworzy mapę myśli ;

 • słucha tekstu literackiego, odpowiada na pytania do tekstu, wypowiada się na jego temat;

 • wyszukuje wybrane wyrazy na planszy literowej,

 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne narządów mowy;

 • odczytuje wyrazy z ruchu warg i głosy o niskiej słyszalności;

 • rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „w”, podaje słowa rozpoczynające się głoską „z”, wyszukuje literę „z” spośród wielu innych;

 • czyta połączenia nowej litery z innymi literami;

 • podejmuje próby pisania małej i wielkiej litery „z”, przestrzegając kierunków pisania;

 • tworzy własne opowiadania i bajki, potrafi kontynuować opowiadanie kolegi, zachowując logiczny ciąg zdarzeń;

 • dopasowuje rekwizyty do danej postaci, określa tytuł bajki, z której pochodzą;

 • zna zasady bezpiecznego korzystania z nożyczek, sprawnie posługuje się nimi, wycina po liniach prostych, falistych, ustawiając nożyczki pod odpowiednim kątem do powierzchni papieru;

 • zna będące w obiegu monety i banknoty;

 • rozumie wartość nabywczą monet, zna ich gradację;

 • zna i rozumie sens umowy dotyczącej wymiany – suma pieniędzy do zapłaty musi odpowiadać cenie kupowanego towaru;

 • rozwiązuje proste działania matematyczne z użyciem cyfr i znaków „–” i „+”;

 • dodaje i odejmuje w zakresie 10;

 • naśladuje miny wyrażające różne emocje: radość, smutek, znudzenie, złość y tworzy efekty dźwiękowe z użyciem głosu i przedmiotów: worków foliowych, papieru, miski z wodą, kluczy, pałeczek, butelek.

 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/01/czerwony-kapturek-kukieki-z-rolek-po.html?m=1D4DONUq0bBl8AAAAAElFTkSuQmCC

Wróć