Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 13 Delfinki

 • 278339263_363998975701157_8297085830905537364_n

Coraz bliżej gwiazd.

Każdy Delfinek:

 • Wie co to jest kosmos;

 • Zna nazwy planet Układu Słonecznego

 • Wie kim był Mikołaj Kopernik

 • Rozwiązuje zagadki, rozpoznaje przedmioty związane z lataniem

 • Posługuje się pojęciami „gwiazdy”, „gwiazdozbiory”, „Wielki Wóz”, „Wielka Niedźwiedzica”;

 • Kojarzy występowanie dnia i nocy na Ziemi z ruchem obrotowym planety wokół własnej osi;

 • Rozwiązuje zagadki słowne dotyczące tematu;

 • Zna litery drukowane „p”, „P”;

 • Wyodrębnia głoski w wyrazach, tworzy schematy głoskowe wyrazów;

 • Czyta krótkie teksty wyrazowo-obrazkowe;

 • 0dczytuje proste sylaby i wyrazy;

 • Wyjaśnia następowanie po sobie dnia i nocy, pór roku;

 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat;

 • Rozumie pojęcie liczby „osiem”, zna cyfrę oznaczającą tę liczbę;

 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

 • Przelicza elementy w zakresie 6 ;

 • Porównuje liczebności zbiorów;

 • Stosuje znaki: „<”, ,,> „=”;

 • Układa i zapisuje działania matematyczne;

 • wypowiada się na dany temat, dzieli się spostrzeżeniami, doświadczeniami i wiedzą

 • przedstawia ruchem wysłuchaną historię;

 • rozumie znaczenie symboli i znaków zawartych w kodach i instrukcjach;

 • Tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

ZRÓB TO SAM