Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 13 Delfinki

 • 315532812_681924496830387_5423144907936542940_n

Deszczem malowane.

Dnia 21.11.2022r. (poniedziałek)

będziemy obchodzić Światowy Dzień Życzliwości

Tego dnia ubieramy się w koloru czerwonym.Dnia 25.11.2022r. (piątek)

będziemy obchodzić Dzień Pluszowego Misia

Tego dnia przynosimy swoje ulubione PLUSZOWE MISIE

Każdy Delfinek:

 • posługuje się wybranymi pojęciami związanymi z pogodą, np. „temperatura”, „chmura” „deszcz”, „śnieg”,

 • zna znaczenie określenia „szaruga jesienna”

 • wymienia nazwy dni tygodnia we właściwej kolejności,

 • poprawnie odczytuje temperaturę na termometrze z pomocą nauczyciela,

 • czyta symbolicznie przedstawioną prognozę pogody, łączy symbol ze zdjęciem odpowiadających mu warunków atmosferycznych,

 • tworzy kalendarz pogody,

 • wie, kiedy woda występuje w postaci ciekłej i gazowej, zna zjawiska parowania i skraplania,

 • interesuje się czytaniem, zna litery „u”, „U”,

 •  wie, jak wygląda obieg wody w przyrodzie,

 • wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka i całej planety,

 • układa obrazki uwzględniając podane cechy,

 • określa położenie danego przedmiotu w odniesieniu do własnej osoby i w stosunku do innej osoby.

 • uczestniczy w zabawach z okazji Dnia Życzliwości i Dnia Pluszowego Misia

 • Wykonuje prace plastyczną,,Deszczowa pogoda”- metodą przez ruch według D.Dziamskiej,

 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych.

ZRÓB TO SAM

9k=Wróć