Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 13 Delfinki

 • las

"O czym szumią drzewa".

Drodzy Rodzice!

 

W tym tygodniu godzina dostępności będzie realizowana w ramach dnia otwartego tj. w środę od 18 do 19.

Każdy Delfinek:

 • Opisuje wygląd jesiennego parku i lasu;

 • Wymienia mieszkańców tych srodowisk;

 • Rozpoznaje i nazywa niektóre drzewa iglaste i liściaste i ich owoce;

 • Wie z jakich części składa się drzewo;

 • Wie jakie rzeczy można zrobić z drzewa;

 • Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na temat treści;

 • Rozwiązuje zagadki o lesie i parku;

 • Posiada podstawowa wiedzę na temat pająków oraz owadów;

 • Zna litery „l”,„L”

 • Czyta sylaby i układa je w wyrazy;

 • Wyodrebnia głoski w wyrazach;

 • Liczy na konkretach oraz zbiorach zastepczych;

 • Układa kompozycje z figur geometrycznych;

 • Układa i kontynuuje rytm;

 • Porównuje długości przy użyciu sznurka i pasków papieru;

 • Tworzy prace plastyczne według własnego pomysłu;

 • Śpiewa piosenki o tematyce jesiennej;

 • Bierze udział w zabawach rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów muzycznych;

 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych przestrzegając zasad bezpieczeństwa.Zrób to sam

W tym tygodniu zapraszam wszystkie Delfinki do wykonania makiety jesiennego parku.