Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 13 Delfinki

  • Jesień

Lato żegnamy - jesień witamy!

Każdy Delfinek:

-uczestniczy w zabawach i konkursach z okazji Dnia Przedszkolaka,

- poprawnie formułuje wypowiedzi, posługując się czasem teraźniejszym i przeszłym,

- wskazuje na mapie Polski niektóre obiekty geograficzne,

-wykazuje się wiedzą na temat swojego przedszkola wśród rówieśników,

-śpiewa, ilustruje ruchem treść piosenki,

-uważnie słucha utworów literackich, odpowiada na pytania odnoszące się do ich treści,

- wykonuje prace plastyczne współpracując z rówieśnikami,

- wykorzystuje w swoich pracach materiał przyrodniczy,

- wie jaka jest aktualnie pora roku,

- wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,

- dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów,

- wyodrębnia głoski w nagłosie,

-poznaje zapis graficzny litery A, a,

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10,

- układa proste działania matematyczne.

 

We wtorek 20 września będziemy obchodzić Dzień Przedszkolala.

 

W czwartek 23 października Delfinki

będą świętować Dzień Jesieni.

 

Wróć