Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 12 Słoneczka

 • przedszkole

"Co słychać w przedszkolu?"

 

  CZAS REALIZACJI: 1-9.09.2022

 

 

 W tym tygodniu każde Słoneczko:

 • powtarza tekst powitania i wykonuje odpowiednie czynności,
 • reaguje na dany sygnał,
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,
 • wykonuje ćwiczenie zgodnie z instrukcją,
 • wypowiada się zdaniami złożonymi,
 • uczestniczy w zabawie,
 • bezpiecznie korzysta ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym,
 • uważnie słucha i śpiewa piosenkę tematyczną,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • pokazuje ruchem, gestem i postawą, gdzie było na wakacjach,
 • zgodnie bawi się z kolegami w wybranym kąciku,
 • odczytuje symbole, aktywnie uczestniczy w ustalaniu kodeksu grupowego,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • zgodnie bawi się z kolegami,
 • nazywa pomieszczenia przedszkola,
 • reaguje na ustalone sygnały podczas zabawy,
 • wzbogaca słownictwo,
 • rozpoznaje zapis swojego imienia,
 • wykonuje pracę plastyczną z użyciem farb,
 • naśladuje dźwiękiem to, co jest na zdjęciu,
 • tańczy w kole na sygnał odpowiedniego instrumentu,
 • dzieli nazwy na sylaby i je wytupuje,
 • ocenia, jaki dźwięk wydaje zabawka,
 • obserwuje zwierzęta, nazywa zjawiska atmosferyczne,
 • rytmicznie porusza się przy nagraniu piosenki,
 • buduje zabawki z klocków w kształcie figur geometrycznych,
 • odpowiada na pytanie tygodnia,
 • ozdabia pieczątkami tło pracy plastycznej,
 • wypowiada się o sobie w kontekście grupy,
 • klasyfikuje zabawki według rodzaju.

Zrób to sam:

 

 

W tym tygodniu

zapraszam wszystkie Słoneczka

do wykonania

pocztówki z wakacji :)

Wróć