Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

 • Bez tytułu

Lato i radosne wakacje!

Każda NUTKA:

 

 • Wie jaka mamy porę roku;

 • wybiera ilustracje związane z omawianą porą roku i zna zjawiska atmosferyczne występujące latem;

 • wie, co to jest cień, burza, tęcza;

 • wie, czego należy unikać w czasie burzy;

 • charakteryzuje poznane środowiska przyrodnicze (las, łąkę, góry, morze);

 • wie, na czym polega przygotowanie do wyprawy do wybranego środowiska przyrodniczego;

 • bierze udział w zabawach badawczych, obserwuje i wnioskuje;

 • rozumie pojęcia: „zmiana odwracalna”, „nieodwracalna”, „częściowo odwracalna”;

 • starannie i według własnego pomysłu wykonuje prace plastyczne;

 • wymienia to, co można zobaczyć podczas letnich wycieczek;

 • klasyfikuje zwierzęta według ustalonego kryterium

 • układa wyrazy z rozsypanek literowych;

 • zna rodzaje sportów letnich, nazywa przedmioty zwiazane z różnymi dyscyplinami;

 • wymienia nazwy kilku zwierząt, które znajdują się pod ochroną gatunkową;

 • wie, czym są parki narodowe i opisuje symbole wybranych parków;

 • rozumie pojęcia „o ile więcej”, „o ile mniej”;

 • porównuje dwa zbiory i poprawnie odczytuje działanie z porównywaniem;

 • przedstawia na konkretach treść zadania matematycznego;

 • wie, że inne ułożenie tych samych elementów nie ma wpływu na ich ostateczną ilość;

 • różnicuje głoski w nagłosie i w wygłosie, układa słowa na podane głoski;

 • śpiewa piosenkę ,,Już wakacji nadszedł czas”

 • aktywnie uczestniczy w uroczystości z okazji zakończenia roku.

Wróć