Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

 • DzieciZRoznychStronSwiataZbiorczy (1)

Prawa wszystkich dzieci

Każda NUTKA:

 • wie, co to jest Konwencja o Prawach Dziecka,
 • zna znaczenie wyrażenia „jedyny w swoim rodzaju”,

 • wypowiada się na temat cech wyglądu dzieci,

 • opisuje charakterystyczne cechy wyglądu koleżanki lub kolegi z grupy,

 • zna swoje prawa i obowiązki, wypowiada się na ich temat,

 • współtworzy notatkę graficzną o prawach i obowiązkach dziecka,

 • wie, jak obchodzony jest Dzień Dziecka w wybranych krajach,

 • czerpie radość ze wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka,

 • uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści,

 • odczytuje sylaby i wyrazy zbudowane z poznanych liter,

 • uzupełnia i odczytuje teksty wyrazowo-obrazkowe,

 • liczy głoski w prostych fonetycznie słowach,

 • wypowiada się na temat własnych emocji,

 • odróżnia emocje przyjemne od nieprzyjemnych,

 • wypowiada się na temat sposobów radzenia sobie z emocjami nieprzyjemnymi,

 • wypowiada się na temat pojęcia „tolerancja”,

 • klasyfikuje przedmioty według danej cechy,

 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),

 • klasyfikuje figury według wskazanych cech,

 • tworzy zbiory, porównuje ich liczebność,

 • wyodrębnia część wspólną zbiorów,

 • stosuje znaki mniejszości i większości,

 • Doskonali poczucie rytmu podczas zabaw rymicznych,

 • Uczestniczy w festynie z okazji ,,Dnia rodziny’’.

Godzina dostępności w tym tygodniu do dyspozycji dzieci.

Wróć