Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

 • original

Na majowej łące.

Każda Nutka:

 • wie, czym charakteryzuje się łąka;

 • zna i nazywa zwierzęta zamieszkujące łąki;

 • zapamiętuje kilka nazw kwiatów i roślin późnowiosennych;

 • zna nazwy i przeznaczenie podstawowych narzędzi ogrodniczych;

 • wie, jak zbudowany jest motyl, w jakim środowisku można go spotkać, dostrzega różnorodność tych owadów;

 • wie, dlaczego pszczoły są użyteczne;

 • poznaje zawód pszczelarza;

 • bierze udział w konstruowaniu gry planszowej – ściganki;

 • układa i opowiada historyjkę obrazkową dotyczącą cyklu rozwojowego motyla i żaby;

 • stosuje poznane pojęcia, w tym nazwy poszczególnych stadiów rozwoju;

 • wychwytuje i kontynuuje regularności w układanych rytmach oraz przekłada te regularności na inne reprezentacje;

 • interesuje się czytaniem, zna litery „ł”, „Ł”

 • odczytuje sylaby otwarte i zamknięte zbudowane z poznanych liter;

 • dostrzega symetrię w wykonywanych pracach i zadaniach graficznych

 • rozpoznaje gniazda wybranych ptaków

 • z uwagą wysłuchuje i naśladuje ptasie odgłosy

 • tworzy kreatywną pracę plastyczną

 • kontynuuje regularności w układanych szlaczkach

 • dodaje na konkretach w zakresie 10

 • jest kreatywny, tworząc prace plastyczne związane z tematyką

Wróć