Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

 • 4803-5127

Na tropach Wiosny!

Każda Nutka:

 • swobodnie wypowiada się na temat zjawisk związanych ze zmianą por roku: zima i wiosna;

 • zna tradycje i obyczaje dotyczące pożegnania zimy i powitania wiosny;

 • wykonuje prace plastyczna ,,Pani Wiosna”;

 • śpiewa piosekę o tematyce wiosennej;

 • rozwiązuje zagadki dotyczące pogody

 • przypisuje symbole do poszczegolnych zjawisk atmosfercznych 

 • wyjaśnia znaczenie przysłowia „w marcu jak w garncu” oraz powiedzenia „ubrać się na cebulę”;

 • dostosowuje stroj do pogody;

 • wymienia nazwy dni tygodnia w kolejności;

 • zakłada i prowadzi kalendarz pogody, systematycznie obserwuje pogodę, wyniki obserwacji zapisuje za pomocą symboli;

 • rozumie pojęcia: „temperatura poniżej zera”, „powyżej zera”;

 • opowiada o pogodzie na podstawie symboli;

 • wie, czym zajmuje się telewizyjny prezenter pogody;

 • rozpoznaje i nazywa proste urządzenia do obserwacji pogody: termometr, wiatraczek, deszczomierz;

 • wymienia elementy budowy kwiatu;

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „w południe”, „po południu”;

 • nazywa narzędzia ogrodnicze i związane z nimi prace ogrodowe;

 • układa historyjkę obrazkową przedstawiającą rozwoj tulipana;

 • interesuje się czytaniem, zna litery „c”, „C”;

 • odczytuje proste sylaby zbudowane z poznanych liter;

 • uczestniczy w zakładaniu uprawy roślin;

 • porownuje liczebność zbiorow, używając symboli matematycznych =, <, >;

Zrób to sam!

Domowy kalendarz pogody

Domowy kalendarz pogody | Przedszkole Leśna Kraina

Godziny dostepności:

wtorek 9.30 - 10.30

 

Wróć