Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

  • Sztuka blisko nas

Sztuka blisko nas

Każda Nutka:

 

-Wypowiada się na temat oglądanych ilustracji.

-Uważnie słucha wierszy, opowiadań-odpowiada na pytania do tekstu.

-Zna znaczenie słowa artysta.

-Czerpie radość i satysfakcję z tworzenia.

-Wskazuje obrazy określonego typu: pejzaż, portret, martwa natura, abstrakcja.

-Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów.

-Zna literę wielką i małą "W", "w".

-Układa słowa z podanych liter.

-Czyta krótkie teksty.

-Rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty, odtwarza usłyszany rytm.

-Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

 

 

Zrób to sam :)

 

https://pazeraprojektuje.pl/z-plasteliny-eksperymentalna-technika/

Wróć