Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

  • Zima

Zima

Każda Nutka:

 

-Prowadzi obserwacje przyrodnicze.

-Wymienia elementy pogody.

-Poprawnie formułuje odpowiedzi.

-Dostrzega symetrię (np. w płatku śniegu).

-Uczestniczy w zabawach relaksacyjnych.

-Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w trakcie zabaw zimowych.

-Wymienia nazwy sportów zimowych.

-Interesuje się czytaniem, zna litery "B", "b".

-Rozpoznaje znaki "+", "-", "=".

-Stosuje poprawnie znaki "+", "-", "=".

-Wpółdziała w zabawach zespołowych.

-Tworzy prace plastyczne.

 

 

Zrób to sam :)

Boberkowy World : Łyżwy- praca plastyczna

Zimowe prace plastyczne – 40 inspiracji! - Pani Monia

 

 

W tym tygodniu godzina dostępności będzie realizowana w ramach dnia otwartego

w środę w godz. 18:00 -19:00, z wcześniej umówionymi rodzicami.

Wróć