Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

  • 500_F_34669957_cHHdxVrQH2QN6acPsmvCPDFlJ7UVYPL0

Deszczem malowane

Każda NUTKA:

- poprawnie odczytuje temperaturę na termometrze,

- posługuje się wybranymi pojęciami związanymi z pogodą, np. „temperatura”, „chmura” „deszcz”, „śnieg”, itp.,

- wymienia nazwy dni tygodnia we właściwej kolejności,

- czyta symbolicznie przedstawioną prognozę pogody, łączy symbol ze zdjęciem odpowiadających mu warunków atmosferycznych,

- interesuje się czytaniem, zna litery „k”, „K”,

- wie, kiedy woda występuje w postaci ciekłej i gazowej, zna zjawiska parowania i skraplania,

- potrafi ułożyć obrazek na podstawie słownej instrukcji,

- wie, jak wygląda obieg wody w przyrodzie,

- wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka i całej planety,

- potrafi ułożyć obrazki z zachowaniem rytmiczności wzoru,

- układa obrazki uwzględniając podane cechy,

- określa położenie danego przedmiotu w odniesieniu do własnej osoby i w stosunku do innej osoby.

 

Zrób to sam:)

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/02/zabawa-plastyczna/

Godziny dostępności

Poniedziałek 12.30 - 13.30

Wtorek 10.30 - 11.30

Wróć