Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

Kochamy Cię, Polsko!

Każda NUTKA:

- tworzy kącik patriotyczny i nazywa wybrane symbole i zabytki związane z Polską,

- odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do ojczyzny,

- opowiada legendę o początkach państwa polskiego,

- wymienia nazwę swojego kraju, jego stolicy obecnej i historycznych,

- wskazuje na mapie Polski Warszawę i miejscowość, w której mieszka,

- zna swój adres i zasady bezpiecznego posługiwania się nim,

- wie, co oznacza pojęcie „rozbiory Polski”,

- konstruuje przestrzenną formę z papieru poprzez zaginanie, sklejanie,

- rozpoznaje i nazywa emocje związane z wspólnym przeżywaniem święta,

- recytuje wiersz M. Brykczyńskiego „Polska”,

- wskazuje na mapie Polski miasta oraz regiony, w których występują bogactwa naturalne,

- wie, że w Wieliczce jest kopalnia soli,

- układa wyrazy z sylab,

- odróżnia elementy legendy, które mogły się wydarzyć, od tych, które są fikcją,

- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 

Wróć