Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 11 Nutki

  • Bez tytułu

Ja i ty to my

Każda NUTKA:

- dokonuje autoprezentacji i opowiada, co lubi robić,

- integruje się z grupą rówieśniczą,

-zna swoje imię i nazwisko,

- zna zapis graficzny swojego imienia,

- nazywa pomieszczenia w szkole, zna ich przeznaczenie,

- zna zasady bezpieczeństwa w szkole oraz na placu zabaw,

- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania,

- współuczestniczy w opracowaniu kodeksu grupowego, przestrzega zasad,

- wymyśla gesty, które są częścią zabaw i gier, tworzy własne zagadki ruchowe,

- określa głoskę w nagłosie swojego imienia,

- respektuje prawa i obowiązki dyżurnego,

  • wykonuje pracę plastyczną.

ZRÓB to SAM!

W KRAINIE MUZYKI – MUZYKA WOKÓŁ NAS – Przedszkole Gminne w Dukli

Wróć