Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

 • wakacjewakacje

Wakacje tuż, tuż.

Godzina dostępności w tym tygodniu przeznaczona będzie dla dzieci.

Każda Sówka:

 • rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rozpoznaje środki transportu
 • ustala zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży
 • rozpoznaje europejski numer alarmowy, wie, w jakich sytuacjach go używać
 • rozpoznaje miejsca letniego wypoczynku
 • rozpoznaje pierwszą literę swojego imienia
 • kojarzy głoskę z jej znakiem graficznym
 • rozpoznaje litery
 • doskonali umiejętności wokalne i teatralne
 • określa korzyści płynące z zawierania wakacyjnych przyjaźni
 • wyraża swoje rozumienie świata w formie niewerbalnej
 • dostrzega pozytywne cechy charakteru i wyglądu u swoich rówieśników
 • wykazuje się kreatywnością i fantazją
 • prawidłowo odwzorowuje kształty figur geometrycznych
 • wie, czym zajmują się biura podróży
 • utrwala nazwy kontynentów i oceanów oraz ich rozmieszczenia
 • na globusie
 • próbuje określić położenie swojego kraju
 • określa kierunki prawo, lewo
 • tworzy trasę letniej wycieczki, wykazując się pomysłowością
 • bierze aktywny udział w wycieczce plenerowej

Wróć