Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

 • d

Prawa dziecka

Godzina dostępności w tym tygodniu do dyspozycji dzieci.

Każda Sówka:

 • określa swoje cechy charakteru oraz zainteresowania;
 • poprawnie formułuje swoje wypowiedzi;
 • ćwiczy koncentrację wzrokową, ruchową oraz słuchową;
 • integruje się z rówieśnikami;
 • obdarza uwagą inne dzieci;
 • stymuluje zmysł słuchu;
 • odtwarza ruchy i gesty;
 • dostrzega różnice w wyglądzie dzieci różnego pochodzenia;
 • utrwala wiadomości na temat specyfiki wybranych kontynentów;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • interesuję się literą „h”;
 • wymienia wyrazy z literą „h”;
 • składa obrazki z części;
 • wyszukuje wyrazy zawierające literę „h”;
 • kształtuje motorykę małą;
 • rozróżnia głoski w wyrazach;
 • wie, jakie prawa mają dzieci na całym świecie;
 • kształtuje postawy szacunku wobec siebie oraz innych;
 • bierze aktywny udział w zabawach ruchowych;
 • czyta obrazy, wyodrębnia ich elementy;
 • dopasowuje przedmiot do figury geometrycznej;
 • określa kształty różnych przedmiotów rozwija wyobraźnię;
 • układa wzory z figur geometrycznych;
 • przelicza w dostępnym zakresie;
 • rozwija wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne;
 • zna figury geometryczne;
 • zauważa różnice w warunkach życia dzieci na innych kontynentach;
 • wie, że nie wszędzie prawa dzieci są przestrzegane;
 • wie, gdzie należy zgłosić się o pomoc;
 • zwraca uwagę na potrzeby innych dzieci;
 • rozpoznaje tradycyjne domy dzieci z różnych stron świata.

ZRÓB TO SAM!!!

Z okazji Dnia Dziecka dziś nie będzie propozycji do zrobienia, ale obejrzenia :)

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20

Wróć