Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

 • motylmotyl

Tajemnice przyrody.

 

Godzina dostępności w tym tygodniu do dyspozycji dzieci.

Każda Sówka:

 • samodzielnie wypowiada się na dany temat
 • konstruuje z dostępnego materiału
 • dopasowuje części garderoby do miejsca oraz warunków atmosferycznych
 • zna zasady zachowania i zasady bezpieczeństwa
 • wie, że należy szanować przyrodę
 • planuje z użyciem określeń czasu
 • klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • pamięta, jak należy zachowywać się podczas spędzania czasu w otoczeniu przyrody
 • dostrzega charakterystyczne dla różnych miejsc elementy
 • eksperymentuje graficznie
 • wie, do czego służy mikroskop
 • zna różne ekosystemy przyrodnicze
 • reaguje ruchem na zmiany w budowie utworu, na jego charakter i tempo
 • prowadzi własne obserwacje
 • wie, co to znaczy, że niektóre rośliny i zwierzęta są pod ochroną
 • utrwala nazwy zwierząt i roślin chronionych
 • rozumie, że należy dbać o wszystkie organizmy żywe
 • wymienia nazwy zwierząt i roślin pod ochroną
 • stymuluje zmysł dotyku
 • porównuje zbiory, używając określeń: „więcej”, „mniej”, „tyle samo”
 • wie, jak wyglądają podstawowe figury geometryczne
 • prowadzi obserwacje mrówek
 • utrwala graficzny zapis cyfr

Wróć