Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

 • w

Wiosna w pełni

Godzina dostępności:

p. Magda: piątek 12:00-13:00

Każda Sówka:

 • samodzielnie wypowiada się na zadany temat;
 • słucha wiersza i rozumie jego treść;
 • wie, jak jest zbudowany kwiat;
 • rozwiązuje proste zagadki;
 • stymuluje zmysł dotyku, wykorzystując materiał naturalny;
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy;
 • naśladuje i odtwarza ruchy;
 • poszerza wiedzę na temat roślin wiosennych;
 • wie, jak posadzić kwiaty oraz drzewa;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • interesuje się literą „Ł”;
 • układa graficzny zapis litery „Ł” z dostępnego materiału;
 • ćwiczy motorykę małą;
 • doskonali syntezę i analizę słuchową;
 • wie, jakie zwierzęta są aktywne wiosną;
 • wymienia zwierzęta mieszkające na łące;
 • klasyfikuje zwierzęta ze względu na ich miejsce poruszania się;
 • przelicza w dostępnym zakresie;
 • rozpoznaje dźwięki;
 • operuje pojęciami dotyczącymi zwierząt i roślin;
 • poznaje etapy rozwoju motyli oraz żab;
 • interesuje się zwierzętami mieszkającymi na łące;
 • rozwija spostrzegawczość wzrokową  odnajduje sekwencje i schematy;
 • nazywa wiosenne ptaki, pogłębia wiedzę na ich temat;
 • rozwija zmysł estetyczny podczas zabaw plastycznych.

ZRÓB TO SAM!!!

Spójrzcie na te piękne maki. Może zainspirują Was, by wykonać je wspólnie z najbliższymi w domu?

https://mojedziecikreatywnie.pl/2021/06/maki-praca-plastyczna-3d/

Wróć