Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

 • d

Ekologia na co dzień

Godziny dostępności w tym tygodniu będą przeznaczone dla dzieci podczas wycieczki.

 

Każda Sówka:

 • rozpoznaje symbole ekologiczne i wie, co oznaczają;
 • wie, że każdy powinien szanować przyrodę;
 • wykonuje własne eksperymenty językowe;
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi przyrody;
 • dostrzega związek między działalnością człowieka a degradacją przyrody;
 • zagospodarowuje przestrzeń własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, posługując się różnymi materiałami;
 • rywalizuje w zabawie;
 • wyciąga wnioski na temat prowadzonych doświadczeń;
 • omawia treść ilustracji;
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą impresji plastycznych;
 • poznaje obraz graficzny liter „g”, „G”;
 • podaje wyrazy z „g” w nagłosie;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • odnajduje obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „g”;
 • zdobywa wiedzę na temat recyklingu;
 • odpowiada na pytania dotyczące tekstu;
 • doskonali wiedzę na temat segregacji śmieci;
 • współpracuje w grupie;
 • wykazuje się kreatywnością;
 • zagospodarowuje przestrzeń własnymi pomysłami konstrukcyjnymi;
 • dostrzega potrzeby innych;
 • utrwala wiedzę o ekologii, posługuje się pojęciami z nią związanymi;
 • rozwiązuje zagadki;
 • układa rytmy;
 • tworzy kodeks małego ekologa.

 

ZRÓB TO SAM!!!

Polecam Wam pracę plastyczną z wykorzystaniem zaskakującego urządzenia.

Sprawdźcie sami!

https://www.youtube.com/watch?v=LyqUsJ91Dv4

Wróć