Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

Zimowe szaleństwa.

Godzina dostępności w tym tygodniu podczas dnia otwartego.

 

Każda Sówka:

 • prowadzi obserwacje przyrodnicze
 • opisuje obraz, zwracając uwagę na barwę, technikę wykonania i tematykę
 • dostrzega podobieństwa i różnice między obrazami
 • eksperymentuje z wodą, tworząc pejzaż
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa jego elementy
 • prowadzi obserwacje badawcze
 • opisuje odczuwane wrażenia zmysłowe
 • nazywa symbole pogody
 • eksperymentuje z termometrem
 • układa pogodowe rytmy
 • zdobywa wiedzę na temat zwierząt zimujących w Polsce
 • wypowiada się na temat zwierząt pozostających na zimę w Polsce
 • wypowiada się na temat niesienia pomocy zimą zwierzętom
 • rozpoznaje, do jakiego zwierzęcia należą ślady
 • dzieli nazwy zwierząt na sylaby
 • wskazuje pierwszą głoskę w nazwie
 • naśladuje odgłosy i sposób poruszania się zwierząt
 • przejawia troskę w stosunku do zwierząt
 • zna historią Necia – bohatera serwisu edukacyjnego Necio.pl.
 • zna pojęcie Internet oraz wie do czego można wykorzystywać urządzenia ekranowe
 • zna zagrożenia związane z używaniem urządzeń ekranowych oraz Internetu.
 • wyraża swoje emocje dotyczące korzystania z Internetu
 • prezentuje hasła za pomocą gestów i mimiki twarzy
 • buduje krótkie wypowiedzi na temat własnych doświadczeń
 • zapamiętuje numer alarmowy
 • układa zagadki dotyczące sportów zimowych
 • rozróżnia zabawy bezpieczne od niebezpiecznych 

ZRÓB TO SAM!

W wolnej chwili zajrzyjcie na stronę.

www.necio.pl

 

 

 

 

Wróć