Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

 • b

Babcia i dziadek to skarb

Godzina dostępności:

p. Magda- wtorek 11.30- 12.30 realizowana podczas spotkania rodzinnego z okazji Dnia Babci i Dziadka

p. Dorota- czwartek i piatek 16.30-17.00

 

We wtorek, podczas spotkania rodzinnego, będziemy obchodzić kolejny dzień z serii "Dzień życzliwości" tym razem dla dziadków.

 

Każda Sówka:

 • zna imiona babci i dziadka;
 • określa stosunki łączące dziadków i rodziców;
 • odczuwa chęć udzielania pomocy osobom starszym;
 • rozumie stopnie pokrewieństwa w rodzinie;
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów niewerbalnych;
 • dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dzieci;
 • wykonuje prace plastyczne według instrukcji nauczyciela;
 • darzy babcię i dziadka szacunkiem;
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • rozumie określenie „o jeden więcej”;
 • wykazuje zainteresowanie poznawaniem historii własnej rodziny;
 • rozwija umiejętność klasyfikacji przedmiotów;
 • stosuje określenia „mniej”, „więcej”, „tyle samo”;
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego;
 • doskonali analizę i syntezę słuchową;
 • rozpoznaje obraz graficzny litery „s”;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • wysłuchuje „s” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;
 • kształtuje sprawność manualną, posługuje się farbami i klejem;
 • doskonali umiejętności wokalne;
 • uważnie słucha tekstów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści;
 • opisuje swoją babcię, podając cechy charakterystyczne jej wyglądu;
 • okazuje uczucia najbliższym;
 • dostrzega ważną rolę babć w życiu dzieci;
 • rozpoznaje produkty spożywcze za pomocą zmysłu smaku i zapachu;
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
 • doskonali sprawność manualną;
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów niewerbalnych;
 • uważnie słucha tekstów literackich i odpowiada na pytania;
 • czyta obrazy, nazywa i wyodrębnia ich elementy;
 • odczytuje kod, określa kierunki;
 • wie, że magnes przyciąga rzeczy wykonane z metalu;
 • doskonali umiejętność wnioskowania;
 • liczy w dostępnym zakresie;
 • klasyfikuje przedmioty według, wielkości, długości i grubości;
 • starannie wykonuje pracę plastyczną według instrukcji;
 • wie, jak sprawić przyjemność bliskiej osobie;
 • rozwija poczucie rytmu;
 • rozwija wrażliwość słuchową;
 • współpracuje z dziećmi w zabawie;
 • wie, w jaki sposób możne wyrazić swoje uczucia i szacunek wobec dziadków;
 • recytuje wiersze, śpiewa piosenki i tańczy przed widownią;
 • składa życzenia dziadkom;
 • kulturalnie zachowuje się podczas zabaw z dziadkami.

ZRÓB TO SAM!

Święto dziadków to idealna okazja do tego, by stworzyć drzewo genealogiczne rodziny i porozmawiać o pokrewieństwie wszystkich członków. Podrzucam gotowe szablony i czekam z niecierpliwością, aż się podzielicie z nami swoimi drzewami.

https://mamotoja.pl/rodzina/czas-wolny/sprawdz-jak-zrobic-drzewo-genealogiczne-rodziny-26608-r1/

Wróć