Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

 • bal

Bal Karnawałowy.

Godzina dostępności w tym tygodniu dla dzieci:

p. Magda- czwartek i piątek 11.00- 11.30

p. Dorota- czwartek i piatek 11.30-12.00

Każda Sówka:

 • tańczy krokiem odstawno-dostawnym 
 • poznaje podstawowe kroki krakowiaka
 • wie, że krakowiak jest polskim tańcem narodowym
 • wzbogaca wiedzę na temat strojów ludowych
 • ćwiczy równowagę
 • interpretuje ruchem treść znanej rymowanki
 • uczy się wiersza na pamięć
 • w różnym tempie i z różnym natężeniem głosu przedstawia treść wiersza
 • „odczytuje” fragmenty wiersza zapisane za pomocą kodu obrazkowego
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy
 • tworzy dekoracje karnawałowe
 • dostosowuje grę na instrumencie do wykonywanego ruchu
 • poprawnie trzyma narzędzie do pisania
 • poznaje instrumenty i dźwięki, które wydają
 • rysuje przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską „b”
 • rozpoznaje literę „b”, „B”
 • interesuje się literami
 • wycisza się i relaksuje
 • uważnie słucha muzyki karnawałowej
 • wzbogaca swoją wiedzę na temat innych kultur
 • poznaje zwyczaje karnawałowe
 • porównuje karnawał w Polsce z karnawałem w Rio
 • poznaje karnawałową muzykę w rytmie samby
 • kontynuuje rozpoczęty rytm
 • utrwala obraz graficzny cyfry „0”
 • rozumie, co to jest zero
 • poznaje różne utwory karnawałowe pochodzące z innych krajów
 • tworzy dekoracje karnawałowe
 • dekoruje salę przedszkolną
 • doskonali sprawność manualną i precyzję ruchów podczas odrysowywania i wycinania
 • prezentuje publicznie swój strój karnawałowy, przełamując nieśmiałość
 • bawi się zgodnie z innymi
 • tańczy swobodnie do muzyki
 • dostrzega cechy charakterystyczne strojów innych dzieci
 • opisuje wygląd kolegi lub koleżanki

Myślę, że w tym tygodniu doskonałym działaniem  z cyklu Zrób to Sam będzie samodzielne dobranie cudownego Stroju Karnawałowego:)

Wróć