Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

 • deszcz

Deszczowa muzyka

Godzina dostępności w tym tygodniu:

p. Magda- realizacja godziny podczas zajęć otwartych w czwartek o 15:00

P. Dorota- wtorek 16:30-17:00, czwartek 16:30-17:00

 

Każda Sówka:

 • rozpoznaje dźwięk deszczu;
 • uważnie słucha opowiadania;
 • ustala znaczenie symboli pogodowych;
 • przelicza, posługuje się określeniami: „więcej”, „mniej”, „tyle samo”;
 • segreguje symbole pogodowe;
 • rozpoznaje dźwięki wody;
 • rozpoznaje i nazywa rodzaje deszczu;
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;
 • integruje się z dziećmi;
 • odgrywa rolę;
 • odnajduje schowane elementy, przelicza je, tworzy zbiory;
 • poznaje literę „k” i „K”;
 • wymienia słowa rozpoczynające się na głoskę k;
 • usprawnia rękę podczas ćwiczeń grafomotorycznych i prac plastycznych;
 • odczuwa współodpowiedzialność za powierzone zadanie;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
 • odczytuje schemat obiegu wody w przyrodzie;
 • stosuje określenia dotyczące następstwa czasowego;
 • naśladuje dźwięki;
 • doskonali odczucia zmysłowe w zabawach sensorycznych;
 • odtwarza i nazywa usłyszane dźwięki;
 • improwizuje dźwięki z wykorzystaniem różnych przedmiotów;
 • tworzy rytmy;
 • zna obraz graficzny cyfry „5”;
 • rozpoznaje i nazywa nastrój;
 • potrafi się zrelaksować.

ZRÓB TO SAM!!!

Zapraszam Was do wykonania jesiennej chmury. Cały opis zabawy znajdziecie tu:

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/02/zabawa-plastyczna/

eksperymenty dla dzieci

Wróć