Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 8 Sówki

 • latawiec

Z latawcem w przedszkolu.

Każda Sówka:

 • rozpoznaje podstawowe figury geometryczne ,
 • konstruuje, wykorzystując figury geometryczne,
 • sprawnie posługuje się nożyczkami ,
 • prowadzi obserwacje zwracając uwagę na warunki atmosferyczne,
 • wciela się w rolę reportera,
 • eksperymentuje, doświadcza i wyciąga wnioski ,
 • określa położenie latawca w przestrzeni, stosując pojęcia: „za”, „przed”, „obok”, „pod”,
 • dostrzega podobieństwa i różnice między latawcami,
 • przelicza kokardki umieszczone na sznurku, dopełnia zbiory ,
 • wspólnie z grupą konstruuje latawiec, korzystając z planu pracy w postaci zapisu symbolicznego ,
 • wykonuje własny latawiec ,
 • dzieli wyrazy na sylaby,
 • wymienia wyrazy zaczynające się głoską ,,o” ,
 • wymyśla imię dla latawca ,
 • wykleja szablon litery „o” ,
 • opisuje odczuwane wrażenia zmysłowe ,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje i wskazuje ich symbole ,
 • wypowiada się na temat uczuć i emocji w danej chwili ,
 •  dostrzega zmiany charakteru muzyki i wyraża ją ruchem,
 • dostrzega zmianę charakteru muzyki, dostosowując do tego ruch bibułą ,
 • wyraża emocje w tańcu ,
 • ćwiczy aparat artykulacyjny podczas ćwiczeń oddechowych ,
 •  konstruuje instrument muzyczny i próbuje na nim grać,
 • układa sekwencje rytmiczne, aktywnie słucha muzyki ,
 • eksperymentuje z powietrzem ,
 • rozdziela po jednym i odczytuje kod ,
 •  odtwarza dźwięk wiatru przy użyciu trójkątów sensorycznych,
 • prowadzi obserwacje dotyczące zjawisk przyrodniczych ,
 • aktywnie słucha opowiadania i koloruje rysunki związane z jego treścią .

ZRÓB TO SAM!

W tym tygodniu zapraszam Was do wykonania jeszcze jednego latawca:) Może ciekawym rozwiązaniem okazać się wykorzystanie do tego dzieła zwyczajnej rolki po papierze toaletowym:)

 

Wróć