Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 7 Kotki

"Spacer po lesie"

Jesienne bogactwa lasu | Kobiecy Białystok

Godziny dostępności :Anna Nowicka -  02.11.2022r. (środa) godz. 12.00 - 13.00

Justyna Witkowska - 03.11.2022r. (czwartek) 11.00 - 12.00 - dostępność dla dzieci

W piątek tj. 04.11.2022r. będziemy obchodzić

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK. - Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach

W tym dniu bardzo proszę, aby dzieci były przebrane za swoje ulubione postacie

z bajek.

KAŻY KOTEK:

 

* potrafi ilustrować ruchem opowiadanie nauczyciela

* powtarza wyrazy dźwiękonaśladowcze

* rozwija ogólną sprawność fizyczną

* potrafi w skupieniu wysłuchać czytany tekst

* odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanego tekstu

* rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie

* czyta globalnie wyraz „LAS”

*potrafi wyszukać rym do słów wybranych z wiersza

* poznaje zapis graficzny litery „A”, „a”

* wskazuje głoskę „a” w nagłosie

* koloruje rysunki, których nazwy zaczynają się głoską „a”

* wykleja szablon litery „A”

* rozumie pojęcia: nad, pod, na dole, na górze, obok, za

* potrafi odpowiednio zachować się w sytuacji porażki i cieszy się ze zwycięstwa przeciwnej drużyny

* poszerza swoje słownictwo o nazwy grzybów

* rozpoznaje grzyby jadalne, niejadalne, trujące

* poznaje budowę pieczarki podczas zabawy badawczej

* rysuje linie po wykropkowanym wzorze

* sprawnie i bezpiecznie posługuje się nożyczkami

* lepi z plasteliny

* potrafi dobrać materiał przyrodniczy do wykonania makiety lasu

* potrafi współdziałać z dziećmi 

* potrafi wypowiedzieć się w kilku zdaniach na temat swojego stroju

*potrafi powiedzieć z jaką bajką kojarzy się dany przedmiot

*rozpoznaje cyfrę 4

* rozpoznaje cyfry w zakresie 1-4 i łączy je z odpowiednim zbiorem

* tworzy nowy zbiór poprzez dodanie elementu do zbioru poprzedniego

* przelicza w dostępnym zakresie

* bierze udział w zabawach tanecznych

 

ZRÓB TO SAM: 

 Muchomorek - Praca plastyczna dla dzieci Warsztaty LAS W SŁOIKU

prace plastyczne jesień na Stylowi.pl

Milej zabawy :)

Wróć