Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Przejście do sekcji:

Przejście do sekcji

Treść strony - 7 Kotki

"Jesienne kołysanki"



hhZFCzQAAAABJRU5ErkJggg==

Godziny dostępności w tym tygodniu

Anna Nowicka - 24.10.2022 0,5 h od godziny 17 do 17.30

26.10.2022 0,5 h od godziny 17 do 17.30

Justyna Karpińska - 24.10.2022 0,5 h od godziny 17 do 17.30

26.10.2022 0,5 h od godziny 17 do 17.30



Każdy Kotek :

* poznaje zwyczaje mrówek i cechy charakterystyczne mrowiska

*poznaje zwierzęta leśne

* wie jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy

* poszerza wiedzę i zdobywa wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych

*doskonali analizę i syntezę sylabową

* kształtuje kompetencję matematyczną w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów

i wychwytywania rytmów

* eksperymentuje rytmem i dźwiękiem

*poznaję literą „I”, „i”

* dostrzega, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawianie wobec nich życzliwości i troski

* wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała



Zrób to sam :)

8zzexzHkDWoAAAAASUVORK5CYII=                RQIAAAAASUVORK5CYII=







Wróć